تمام صفحه

Display Latest & Featured Properties

With the features and filters provided with the Houzez widgets you can turn your visitors attention to the latest listings or the ones that are most profitable to buy at the moment.

Houzez offers a wide range of drag-and-drop widgets to assist you in designing your pages

You Can Design Clean And Modern Grid Layouts

Grids are the backbone of all layouts, infographics and presentations

Create Custom Capture Forms And Manage Leads With The Integrated Houzez CRM

The Inquiry Form widget allows you to design unique forms to capture your leads. It connects with Houzez CRM and your email inbox to keep your work everything on track.


Display Different Content Types

The Houzez Grids widgets allow you to display property cities, types, status, etc within different grid style variations, colors and typography options

Meet Our Agents

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

مدیریت , MHMELK
مهندس محسن حمزئی کارشناس املاک در شمال و به صورت تخصصی در شهرک های...

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

مقایسه املاک

مقایسه